Bengt Olof Johansson , Happiness of History and Place
Supermarket Art Fair, Clarion Hotell, Stockholm 13-15 of February, 2009

 

Sprinkler visade ett situerat videoverk av Bengt Olof Johansson. Filmen var projicerad i ett av Clarions hotellrum och är ca 19 minuter lång.

Filmen tar sin början 1997 i form av ett samtal med Ingemar Persson som är arkeolog. Han var då chef för en av Sveriges mest omstridda och påkostade arkeologiska rekonstruktioner, Eketorps Borg på södra Öland. Filmen tar fasta på Ingemars syn på sin arbetsplats och landskapet den ligger i. Sedan följer ett fortsatt samtal med honom i det hotellrum filmen visas i under Supermarket, inspelat strax före jul 2008. Samtalet handlar nu om Ingemars relation till Stockholm, som han tidigare bott i, och hans yrkesliv sedan vi talades vid för elva år sedan.
Happiness of History and Place vill gestalta en grundläggande förutsättning för all film nämligen möjligheten att förflytta tid och rum. Filmen kan ses som en motsvarighet till en skulptur med sin givna plats; den är gjord för detta hotellrum och Supermarket som sammanhang. Den kan också ses som en berättelse om tillhörighet och identitet i relation till platsen.

 

Sprinkler showed a situated video work by Bengt Olof Johansson and it was projected in one of the hotellrooms at Clarion, aprox. 19 min (in Swedish).

The film begins in 1997 as a conversation with the archaeologist Ingemar Persson. At the time he was the director of one of the most debated and expensive archaeological rebuildings, the Eketorp Fort on the island of Öland. The film emphasises his view of his place of work and the landscape in which it's sited. In the following sequence the conversation continues in the same hotel room at Clarion in which the film is actually projected, recorded just before Christmas 2008. The conversation, now eleven years later, evolves around his relation to Stockholm where he once lived and his professional life since we last met.
Happiness of History and Place wants to shape one of the fundamental premises of film, namely the ability to move time and space. It can be seen as an equivalent to a sculpture with it's given site; it's made for this very hotel room in the context of Supermarket. The film can also be seen as a story of identity and belonging in relation to a place.

tilbaka till sidan Galleri Sprinkler