Desde Näsby con amore

Henrik Eriksson
Annika Larsson/Samuel Nyholm
Ana-Maria Hadji-Culea

Curator: Johanna Gustafsson Fürst
20 juni - 30 augusti 2009

 

 

Sommarens utställning på Sprinkler behandlar platsen som tillstånd och gemensam upplevelse och tar sin utgångspunkt i sommaridyllen Näsby. Genom att visa tre verk, som vart och ett för sig gestaltar andra situationer och platser skapas en mångbottnat kommunikativ plats som bryter upp illusionen av isolerad landsbygd.

I Henrik Erikssons bilder från verket "Norrlandskusten 071221" är platsen en melankolisk irrfärd som ett tillstånd hos den resande, en transitsituation. I Annika Larsson och Samuel Nyholms "Scenografi" en samling personer som utför ett gemensamt arbete utan tydligt mål förutom att de är där och gör det de gör. Ana-Maria Hadji-Culea, frilans curator baserad i Berlin kommer att visa en text, med utgångspunkt i strumpans in- och utvecklande, som Walter Benjamin ägnade tid åt som barn, där insidan skildras som det medhavda, istället för en urholkning.


”Scenografi ” filmades i Berlin 2008 mestadels på 16 mm film och följer byggandet av en scenografi i trä inspirerad av de rudimentära illustrationer man kunde se förr i dagstidningar. Under byggandet blir scenografin en arena för performance, middagar, vänskapliga möten, tårar, nakenhet och dekadens. Verket inkluderar inblandning av både inbjudna och oinbjudna gäster såsom Tobias Bernstrup, Saralunden, SNOWP, Körner Union, Michael Portnoy and the Sect of Wood.

Henrik Erikssons ”Norrlandskusten 071221” är ett verk där grundmaterialet är ett tusental bilder fotograferade med digital kompaktkamera längs norrlandskusten 21:a december 2007. Efterbehandlingen av bildarkivet påbörjades med arbetstiteln "planer för Norrlandskusten", med tankar om att skapa förslag med omformade platser i ett till viss del arkitektoniskt rum. Även i detta verk är tidsaspekten i arbetsprocessen viktig: resans korta tid projiceras på en mycket längre postproduktionsprocess för att framkalla en dags blixtsnabba tankar och fantasier i en formulerad form.

Ana-Maria Hadji Culea arbete som frilanscurator fördelas mellan FACEHUG, ett performativt projekt som undersöker konstnärers förhållningssätt till text, Halfpenny Museum, ett residencyprojekt där texten berövas sin makt när institutionen placeras på gatan i form av en tiggare och Fala Prata Cala Ouro, en översättningsagentur för konsttexter med fokus på konstnärers idiosynkratiska språk.

 
tilbaka till sidan Galleri Sprinkler