Sprinkler har för närvarande ingen verksamhet. / Sprinkler has at the moment no activity.

 

Sprinkler är ett rum för- och en verksamhet genom samtidskonst, som startades 2007 av konstnären Bengt Olof Johansson, Ambitionen är att visa konst med en särskild relation till platsen Sprinkler ligger på. Det vill säga en f d svinstia i samma lada som Näsby Café, i den gamla radbyn Näsby, i en glesbygd vars ekonomi vilar på jordbruk och turism, i ett extremt landskap med en speciell kultur, på Öland i Östersjön. Galleri Sprinkler består av två sammanhängande rum; ett avsett för rörlig bild och ett rum för rumslig konst och möten, tillsammans ca 60 kvm. Galleriet erbjuder ideala förutsättningar att i lugn och ro ta in konsten, landskapet och hela situationen. Sprinkler vill på ett kritiskt och estetiskt sätt främja dialoger utifrån idén om konst som ett sätt att på ett precist sätt förstå något om oss själva och den värld vi eventuellt delar. Till gagn lika mycket för oss som bor här som för besökare.

Sprinkler is a space for and an activity through contemporary art, started in 2007 by the artist Bengt Olof Johansson. The ambition is to show art with a specific relation to the site. I.e. a former pigsty sharing the same barn as Näsby Café in the old village of Näsby, in a sparsely populated area economically based on farming and tourism, in a landscape of extreme natural and cultural features, on the island of Öland in the Baltic Sea. The gallery space has two connected rooms; one dedicated to the moving image and one for spatial works and meetings, in total approximately 60 sqm. It offers ideal conditions to take on the art, the landscape and the situation as a whole. In a critical and aesthetic way, Sprinkler wants to promote dialogues based on art as means to be precise in the understanding of the world we might share. Inviting locals and visitors equally.

Utställningar / Exhibitions 2007-2009:  

Desde Näsby con amore, 20 juni - 30 augusti 2009

Annika Larsson/Samuel Nyholm
Henrik Eriksson
Ana-Maria Hadji-Culea

Curator: Johanna Gustavsson Fürst

documentation

 

Bengt Olof Johansson Happiness of History and Place

Supermarket Art Fair, Clarion Hotell in Stockholm 13-15 of February, 2009


documentation

Conny Karlsson I am Other

16 augusti-28 september 2008

pressrelease (PDF 172k)

Läs artikel i Östran 21 augusti 2008

documentation

 

Magnus Bärtås Kumiko, Johnnie Walker & The Cute,

Oscar Guermouche Om du hela livet fick läsa hurudan du är

23 juni-10 augusti 2008.

pressrelease (PDF 115k)

Läs recension från Östran 20 juni 2008

documentation

Bo Melin, Encounter

1 maj-15 juni 2008

pressrelease

Läs recension från Barometern 10 maj 2008

documentation

Tuija Lindström, Roman Road

23 juni- 30 september 2007

pressrelease

Läs recension från Aftonbladet 4 juli 2007

documentation

 
copyright Bengt Olof Johansson/ the artists